Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ

Posts tagged ‘Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.’

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ…ΣΥΡΙΖΑ ΙΣΧΥΡΟΣ!


Σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικολογική κρίση. Βιώνουμε τις κλιματικές αλλαγές, την καταστροφή των δασών, την επέκταση των πόλεων και την εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων, την ανεξέλεγκτη ρύπανση, τον περιορισμό της βιοποικιλότητας…
Κύριες αιτίες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης και η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς και του κέρδους.

Τα τελευταία χρόνια, το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν πιστά οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε εξαιρετικά σπάταλο και καταστροφικό. Οι επιλογές αυτές μακροπρόθεσμα υποθηκεύουν το μέλλον, απαξιώνοντας τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της.

Στην περίοδο της διακυβέρνησης ΝΔ:
·    παραβιάστηκε κάθε έννοια νομιμότητας με τις παραχωρήσεις δημόσιου φυσικού πλούτου σε μεγαλοεπιχειρηματίες και την Εκκλησία
·    οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί απαξιώθηκαν πλήρως και επεκτάθηκαν οι περιβαλλοντικές παραβιάσεις και αυθαιρεσίες κάθε είδους
·    η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθυστερεί, ενώ προωθούνται σχεδιασμοί και… σενάρια για λιθάνθρακα και πυρηνικά
·    υπάρχει πλήρης αδράνεια ή και εγκληματικές αποφάσεις για τα δάση, τις προστατευόμενες περιοχές, τα νερά, τον αιγιαλό
·    η χωροταξική πολιτική που εκπονήθηκε προδιαγράφει μια νέα γενικευμένη επίθεση στο φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο

Το ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί να επανέλθει στην εξουσία, προβάλλει το «όραμα» της «πράσινης ανάπτυξης»…
Θυμόμαστε ωστόσο την -καταστροφική για το περιβάλλον- πρόσφατη κυβερνητική θητεία του: Τα «μεγάλα έργα» της Ολυμπιάδας, την προσπάθεια κατάργησης του άρθρου 24 για τα δάση, τις ιδιωτικοποιήσεις για την «αξιοποίηση» δημόσιου πλούτου. Ουσιαστικά, το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε το σημερινό εχθρικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διατήρησε και αύξησε η ΝΔ.

Φαίνεται και σήμερα ότι η «πράσινη ανάπτυξη», εκτός από ωραία λόγια, περιλαμβάνει την ίδια πολιτική: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το «δασοκτόνο» νόμο 3208/03, δείχνει διγλωσσία σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας και μεγάλα έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου, προωθεί την επιχειρηματική αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων κ.ά.

Οι λύσεις στα οικολογικά προβλήματα δεν μπορεί να δοθούν από εκείνους που τα προκάλεσαν, τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα κερδοσκοπικά ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν μέσα από μια, δήθεν ουδέτερη, πολιτική συναίνεσης με το δικομματισμό.

Να αντιστρέψουμε την οικολογική κρίση
με τα κινήματα των πολιτών – με την αριστερά

Με τη δράση του, ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αλλά και με τη συμμετοχή του σε κινήματα σ’ όλη την Ελλάδα, βρέθηκε απέναντι σε μεγάλα και επώνυμα, οικονομικά συμφέροντα. Είναι η μόνη δύναμη που δεν λογάριασε το πολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης για το περιβάλλον κι αγωνίστηκε:
·    ενάντια στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος
·    για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων
·    ενάντια στην εισαγωγή του λιθάνθρακα και την ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή
·    για τον έλεγχο των βιομηχανικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων
·    ενάντια στα μεγάλα φράγματα και την ιδιωτικοποίηση του νερού
·    για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες
·    για την υπεράσπιση των πάρκων και ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα
·    για την προστασία της υγείας από κεραίες και τη ρύπανση κάθε μορφής

Η οικολογία δεν μπορεί να υποταχθεί στην αγορά και το κέρδος,  δεν είναι μόδα, δεν είναι άχρωμη, δεν είναι γενικώς «ουδέτερη»…
Είναι  καθημερινή πράξη, προτάσεις και αγώνας για μια καλύτερη ζωή!

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

Για την ενέργεια:
·    Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή στην εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποκεντρωμένη βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και με σεβασμό στο περιβάλλον.
·    Οριστική απόρριψη των σχεδιασμών για εργοστάσια λιθάνθρακα και πυρηνικής ενέργειας και προσανατολισμός της δημόσιας ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια και όχι στην αγοραπωλησία «δικαιωμάτων ρύπανσης» στα διεθνή χρηματιστήρια.

Για το φυσικό πλούτο:
·    Απόλυτη προστασία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης. Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δασοπροστασίας σύμφωνα με τα διακομματικά πορίσματα της Βουλής.

·    Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων: Εξοικονόμηση νερού με έμφαση στον αγροτικό τομέα. Ήπιες παρεμβάσεις με έργα μικρής κλίμακας και απόρριψη των μεγάλων φραγμάτων.

·    Έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων και κανονισμών για τις φυσικές προστατευόμενες περιοχές, θέσπιση θαλάσσιων περιοχών απόλυτης προστασίας από την αλιεία μεγάλης κλίμακας.

·    Απόρριψη του -χρεοκοπημένου διεθνώς- μοντέλου της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης και των γηπέδων γκολφ. Προώθηση εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού, σε σύνδεση με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

·    Αυστηρός έλεγχος και περιορισμός των δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον: βιομηχανίες, μεταλλεία, αυτοκινητόδρομοι, κεραίες κ.ά.

Για τα αστικά κέντρα:

·    Ανάσχεση της άναρχης επέκτασης των αστικών κέντρων και διάσωση των τελευταίων αδόμητων χώρων μέσα στις πόλεις. Αναπλάσεις των ελεύθερων χώρων και εξασφάλιση εκτάσεων για χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και άθλησης.

·    Αναβάθμιση του σιδηροδρόμου και των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς. Εφαρμογή πολιτικών για «πόλεις χωρίς αυτοκίνητα». Όχι στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων που έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

·    Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των αστικών απορριμμάτων. Απόρριψη της καύσης των στερεών αποβλήτων και της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισής τους. Όχι στην χωροθέτηση μονάδων αποβλήτων σε επιβαρημένες περιοχές.

Για τη δημοκρατική θωράκιση του περιβάλλοντος

·    Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου και ίδρυση ανεξάρτητου υπουργείου περιβάλλοντος, με ουσιαστική οργανωτική υποστήριξη και επαρκείς δημόσιους πόρους.

·    Συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, θωράκιση και αναβάθμιση των επιθεωρήσεων περιβάλλοντος και των μηχανισμών δικαστικού ελέγχου.

ΣΥΡΙΖΑ
για τον οικολογικό μετασχηματισμό
για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος

Για την αντιμετώπιση της σημερινής πολύπλευρης, οικολογικής και κοινωνικής, κρίσης απαιτούνται ριζικές ανακατατάξεις στο κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης. Χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, χρειάζονται συγκρούσεις.

Αρνούμαστε μια «πράσινη ανάπτυξη» σαν αυτή που προβάλλουν τα κυρίαρχα κόμματα, οι πολυεθνικές και τα ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν από όσους ευθύνονται για τη σημερινή υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος.
Απάντηση στην κρίση δεν μπορεί να είναι η «περιβαλλοντικά ευαίσθητη» οικονομία της αγοράς, δεν μπορεί να είναι η μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φύσης!

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικός στόχος είναι ο συνολικός οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας και κοινωνίας:
è    η προάσπιση του δημόσιου φυσικού πλούτου και των βασικών κοινωνικών αναγκών
è    η ριζική ανασυγκρότηση της παραγωγής με βάση τις επιστημονικές αρχές της αειφορίας
è    η προώθηση τοπικών εξειδικεύσεων και της ισόρροπης ανάπτυξης στην περιφέρεια
è    η δημιουργία, σταθερών και ποιοτικών, θέσεων εργασίας με αντικείμενο το περιβάλλον
è    η ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης της παραγωγής, πχ. συνεταιρισμοί
è    η δημοκρατική αποκέντρωση και ο κοινωνικός έλεγχος της ανάπτυξης

Για ένα οικολογικό μοντέλο ανάπτυξης που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος, χρειάζεται η ανάπτυξη μαζικών κοινωνικών αγώνων, η συμμετοχή των πολιτών, ένας ριζικά διαφορετικός πολιτικός συσχετισμός…

είναι στο χέρι μας!

Advertisements

Ο Σουφλιάς, το υπουργείο περιβάλλοντος και οι κρίσεις.


Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ προ δεκαημέρου έκανε δηλώσεις για δημιουργία αυτόνομου υπουργείου περιβάλλοντος με χωριστές και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μόνο ως κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο μπορούν να χαρακτηριστούν.

Αστείο… Διότι παρόλο που το εξήγγειλε είπε ότι θα υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Εμπνευσμένη εξαγγελία, αφού σε κάτι παραπάνω από ένα χρόνο από τώρα θα έχουν γίνει εκλογές και το μπαλάκι θα πάει στη επόμενη κυβέρνηση όποια και αν είναι αυτή.

Προφανώς η ύπαρξη ενός τέτοιου υπουργείου δεν λύνει από μόνη της τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή αλλά δίνει ένα άλλο στίγμα στην πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία 15 χρόνια η εικόνα της ισχυρής Ελλάδας χτίσθηκε κυριολεκτικά με κατεύθυνση της οικονομίας στο μπετόν, στις γέφυρες και στους δρόμους και ότι όλα αυτά τα κονδύλια περνούσαν μέσα από το περιβαλλοντικό ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια σειρά ζητημάτων όπως οι ΧΥΤΑ, η ανακύκλωση, η ποιότητα ζωής στις πόλεις, η ρύπανση των ποταμών (Ασωπός) , ο τρόπος ανάπτυξης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κ.ο.κ. η Ελλάδα, μια από τις λίγες χώρες στην ΕΕ που δεν έχει υπουργείο περιβάλλοντος, έχει χειρότερους δείκτες ακόμα και από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που εσχάτως μπήκαν στην ΕΕ. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προηγουμένως του ΠΑΣΟΚ επέλεγαν να χρησιμοποιούν το περιβάλλον ως επικοινωνιακό τρικ και ως κίνηση εντυπωσιασμού όπως ακριβώς κάνει και τώρα ο κ. Σουφλιάς . Αυτές οι πολιτικές θα έχουν τραγικές συνέπειες όχι μόνο στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στον τρόπο με τον οποίο δομείται μια μη αειφόρος ανάπτυξη, μια οικονομία που στην ουσία κάθε μέρα υποθηκεύει και λίγο από το μέλλον της.

Την περιβαλλοντική ζημιά στην Ελλάδα και διεθνώς δεν την πληρώνουν όλοι το ίδιο. Έχει βαθιά ταξικά χαρακτηριστικά . Από την ξηρασία και το απρόσμενο χαλάζι πλήττονται οι αγρότες και όχι οι managers στις επιχειρήσεις. Από την συνακόλουθη ακρίβεια στις λαϊκές αγορές οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και σε καμία περίπτωση τα golden boys.

Διεκδικούμε άμεσα υπουργείο περιβάλλοντος αλλά κυρίως μια διαφορετική περιβαλλοντική πολιτική. Η οικονομική κρίση που διανύουμε παγκοσμίως σε συνδυασμό με την επερχόμενη περιβαλλοντική (που φυσικά δεν θα γιατρεύεται με λογιστικά τρικ) ίσως δίνουν την τελευταία ευκαιρία την ώρα που καταρρέουν οι βεβαιότητες της αχαλίνωτης αγοράς και της αχαλίνωτης λεηλασίας του περιβάλλοντος για μια νέα ρύθμιση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας πάνω στον πλανήτη. Μια ρύθμιση που θα έχει στο επίκεντρο όχι τις αγορές τα χρηματιστήρια και τα κέρδη αλλά τον άνθρωπο και την φύση.

Όπως πολύ επιτυχημένα γράφουν οι αφίσες μας αλλά και οι αφίσες των άλλων οργανώσεων της αριστεράς την κρίση δεν πρέπει νa την πληρώσουν οι εργαζόμενοι οι αδύναμοι κλπ. Λείπει κάτι… Την κρίση δεν πρέπει να την πληρώσει ούτε το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι πόρος εν αφθονία, είναι ανεκτίμητο αγαθό που βρίσκεται στη βάση της οικονομίας και αν δεν προστατευτεί θα επιφέρει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε τις εκθέσεις που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στο φως της δημοσιότητας, όχι από αριστερούς οικονομολόγους και δείχνουν ότι αν δεν στραφεί ο πλανήτης σε μια πράσινη οικονομία (δεν θα χαρίσουμε τον όρο στο ΠΑΣΟΚ και στον Γ. Παπανδρέου όπως δεν του χαρίσαμε και τη συμμετοχική δημοκρατία ) και δεν επενδύσουμε 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο περιβάλλον η οικονομική επιβράδυνση που θα επέλθει εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια θα είναι της τάξης του 8%του ΑΕΠ ετησίως. Τι συμφέρει λοιπόν κύριε Σουφλιά και κύριε Παπαθανασίου;

Κώστας Ζαχαριάδης

Μέλος ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΝaygh1

Ολη η Θήβα πίνει εξασθενές χρώμιο


Λινα Γιανναρου, από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΚΥ 25/1/2008

Γι’ αυτό το έγκλημα ποιος θα τιμωρηθεί; Ηταν το 1969 όταν μεσούσης της δικτατορίας υπογραφόταν άλλο ένα αμαρτωλό Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ο ποταμός Ασωπός βαφτιζόταν αποδέκτης βιομηχανικών λυμάτων. Σαράντα χρόνια μετά –και δύο χρόνια αφότου αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο– απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει για την αποκατάσταση της ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής καταστροφής, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Αττικοβοιωτίας εξακολουθούν να πίνουν τοξινωμένο νερό, υποθηκεύοντας κάθε μέρα που περνάει ακόμα περισσότερο την υγεία τους. Ανάμεσά τους οι κάτοικοι της Θήβας!

«Ο Ασωπός είναι πια καθαρός» διατείνονται σε κάθε ευκαιρία οι αρμόδιοι (ΥΠΕΧΩΔΕ, 7/8/08). Αναλύσεις έγκριτων επιστημονικών φορέων ωστόσο αποκαλύπτουν ότι όχι μόνο η επιβάρυνση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά και ότι ο υδροφόρος ορίζοντας εμφανίζει χειρότερη εικόνα από ποτέ! Κι αν στα Οινόφυτα, το Σχηματάρι και το Δήλεσι, το πρόβλημα της υδροδότησης επιλύθηκε μέσω της σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ, σε δεκάδες άλλους οικισμούς, αλλά ακόμα και στην πόλη της Θήβας, οι βρύσες τρέχουν μέχρι σήμερα νερό «εμπλουτισμένο» με καρκινογόνες ουσίες.

Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει το «μηδέν» ως ανώτατο όριο για την πρόσληψη εξασθενούς χρωμίου, χημικές αναλύσεις που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών (υπεύθυνος ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής Μιχάλης Λεοτσινίδης) στη Θήβα μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο [δειγματοληψία στις 3/12/08] κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτείται η πόλη ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται στη δεξαμενή Ελαιώνα (25 μg/l), στη δεξαμενή Νεοχωρακίου (21 μg/l), στη γεώτρηση Ελαιώνα (27 μg/l), στη γεώτρηση Νεοχωρακίου (21 μg/l), στη γεώτρηση Αγίας Φωτεινής (20 μg/l), στη γεώτρηση Αγίας Παρασκευής (21 μg/l), στη γεώτρηση Αγίας Τριάδας (22 μg/l).

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο νερό που τρέχει από τις βρύσες της Θήβας. Οπως προκύπτει, εξασθενές χρώμιο ρέει στα ποτήρια μικρών παιδιών στο νηπιαγωγείο Φιλολάου (22 μg/l), αλλά και στο 4ο Γυμνάσιο Θήβας (8 μg/l), στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας (17 μg/l), καθώς και στο Γηροκομείο Θήβας (11 μg/l). Σε παλαιότερη ανάλυση, τοξινωμένο είχε βρεθεί και το νερό στο νοσοκομείο Θήβας (21 μg/l)!

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας κ. Βονιφάτιο Παπασεραφείμ, οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα, το φθινόπωρο του 2007. «Εδώ και χρόνια κάνουμε ελέγχους κάθε μήνα και τα αποτελέσματα είναι πάντα σχεδόν τα ίδια», λέει στην «Κ». «Δεν είμαι ειδικός, όμως αυτό για μένα σημαίνει ότι κάποιος συνεχίζει να ρυπαίνει». Φυσικά, καθ’ όλο αυτό το διάστημα, οι κάτοικοι της Θήβας συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τα τέλη ύδρευσης.

«Πράγματι, το πρόβλημα είναι έντονο», σημειώνει στην «Κ» ο δήμαρχος Θήβας κ. Νικόλαος Σβίγγος. «Οταν διαπιστώσαμε ότι το εξασθενές χρώμιο αντιστοιχεί στο 60% – 70% του ολικού χρωμίου, ανησυχήσαμε ιδιαίτερα (σ.σ. για το ολικό χρώμιο το όριο είναι τα 50 μg/l)». Γι’ αυτό η δημοτική αρχή ήδη ανέθεσε σε εργολάβο την κατασκευή διυλιστηρίου δυναμικότητας 5.000 κυβικών μέτρων την ημέρα, που θα καλύψει τις ανάγκες του καποδιστριακού δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το πρόγραμμα «Θησέας» και το Γ΄ ΚΠΣ. Σύμφωνα με τον κ. Σβίγγο, έχει κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο και ο αγωγός που θα μεταφέρει το νερό σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, ενώ το διυλιστήριο αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία σε τρεις μήνες από σήμερα. Μέχρι σήμερα, η Θήβα υδροδοτείται από γεωτρήσεις, με την ΕΥΔΑΠ να «συμμετέχει» με περίπου 400.000 κ.μ. νερού ετησίως. Οι ανάγκες της πόλης ανέρχονται στα 2 εκατ. κ.μ. ετησίως.

Κατάλληλο το νερό

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες που πραγματοποιούν τις αναλύσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόσιν, καθώς ως γνωστόν δεν έχει θεσπιστεί όριο για το εξασθενές χρώμιο (η τιμή του ολικού χρωμίου είναι εντός των ορίων). «Αυτό δεν μας καθησυχάζει πάντως», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ. Σταμάτης Χαλβατζής. «Εχουμε εδώ και έναν χρόνο καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Θηβών εναντίον των ρυπογόνων βιομηχανιών, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι έγινε από εκεί και πέρα». Ο ίδιος πάντως αποσυνδέει το πρόβλημα στο νερό της Θήβας με αυτό στα Οινόφυτα, μιλώντας για ξεχωριστές υδρολογικές λεκάνες. Σύμφωνα πάντως με μελέτη της ΕΤΒΑ (1996), οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω ρηγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της Θήβας αποκαλύπτει –αν μη τι άλλο– ότι η πρακτική της απόρριψης ανεπεξέργαστων βιομηχανικών λυμάτων στο υπέδαφος είναι συνήθης και… εκτός Οινοφύτων.

Λίμνες αποβλήτων

Μπροστά σε ένα περίεργο –και άκρως δύσοσμο– θέαμα βρέθηκαν πρόσφατα κάτοικοι της Βοιωτίας. Στον δρόμο που οδηγεί από το Σχηματάρι στην Αυλίδα, είχαν κάνει την εμφάνισή τους δύο τεράστιες λίμνες, εμβαδού περίπου μισού στρέμματος η κάθε μία και βάθους σχεδόν 4 μέτρων. Δεν άργησαν να καταλάβουν περί τίνος επρόκειτο. Ηταν λίμνες αποβλήτων.

«Αυτή είναι η νέα μόδα στην περιοχή μας, τώρα που οι περισσότερες μπούκες (σ.σ. οι αγωγοί μέσω των οποίων χύνονταν τα βιομηχανικά απόβλητα στον Ασωπό – συνολικά έχουν αποκαλυφθεί 35) έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί», λέει στην «Κ» ο χημικός μηχανικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού που δραστηριοποιείται στα Οινόφυτα, κ. Θανάσης Παντελόγλου. «Αφού τους έκοψαν την αυθαίρετη απόρριψη στον Ασωπό, κάνουν απευθείας απόθεση στον υδροφόρο ορίζοντα μέσα από γεωτρήσεις ή πηγάδια ή απλά χύνουν τα λύματα σε χωράφια ή χωματερές. Ετσι το πρόβλημα παραμένει έντονο όσο ποτέ». Οπως λέει, δεν είναι τυχαίο ότι μετρήσεις συνεχίζουν να «βγάζουν» εξασθενές χρώμιο σε διάφορες περιοχές της Αττικοβοιωτίας (σε γεωτρήσεις στα Βάγια της τάξης των 39 μg/l, στον υδροφόρο ορίζοντα του Ωρωπού της τάξης των 40 μg/l κ.λπ.). Στον δε Ασωπό αναλύσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κατέγραψαν συγκεντρώσεις της καρκινογόνου ουσίας από 70 έως και 148 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.

Είναι αλήθεια. Δύο χρόνια αφότου οι κοπιώδεις προσπάθειες ομάδας πολιτών των Οινοφύτων (τις οποίες πυροδότησε η ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στην περιοχή) έφεραν στο προσκήνιο αυτό που αργότερα ονομάστηκε από επίσημα χείλη «το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της χώρας», δηλαδή την εκτεταμένη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα Ανατολικής Αττικής και Βοιωτίας, η Πολιτεία εξαντλεί την ευαισθησία της μόνο σε δηλώσεις. Μπορεί οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να έχουν ενταθεί από τον Αύγουστο του 2007 έως σήμερα (στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί 153 επισκέψεις των «Ράμπο Περιβάλλοντος», όπως μεταξύ σοβαρού και αστείου αποκαλούνται, και έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ), όμως το πρόβλημα παραμένει οξύ. Οπως χαρακτηριστικά λέει στην «Κ» παράγοντας της περιοχής, «με τα πρόστιμα οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται – το να ρυπαίνουν συμφέρει περισσότερο».

Καταστροφή

«Εμείς τώρα παίρνουμε νερό από την Υλίκη, αλλά αν αύριο για κάποιο λόγο μου “κόψουν” αυτή τη σύνδεση τι θα γίνει;» λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Οινοφύτων κ. Γιώργος Θεοδωρόπουλος. «Ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει καμία βελτίωση. Η καταστροφή είναι εκεί. Πρέπει το ΥΠΕΧΩΔΕ να μας ενημερώσει για το πού βρίσκονται τα πράγματα όσον αφορά τους ελέγχους και την αποκατάσταση της ζημιάς. Δεν είπαμε ότι είναι “εθνικό ζήτημα”;»

Σύμφωνα με όλους, το κρισιμότερο ζήτημα είναι ο επανέλεγχος των βιομηχανιών που «συνελήφθησαν» να ρυπαίνουν. Ποιος όμως θα τον κάνει; Οπως καταγγέλλει μέσω της «Κ» ο αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Δημήτρης Αγγέλου, το αρμόδιο τμήμα της νομαρχίας εξακολουθεί να έχει μόλις δύο υπαλλήλους! «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει συνολικά έξι αιτήσεις προς το υπουργείο (σ.σ. ΥΠΕΧΩΔΕ) να μας εγκρίνει τη στελέχωση του τμήματος με έξι ακόμα περιβαλλοντολόγους και χημικούς μηχανικούς, αλλά όλες έχουν απορριφθεί. Προσέξτε: δεν ζητάμε να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά να προσλάβουμε εμείς τους υπαλλήλους και να τους πληρώνουμε με δικούς μας πόρους. Οι προσλήψεις όμως δεν εγκρίνονται. Λυπάμαι που το λέω, όμως αυτό δεν μπορεί παρά να μας βάζει σε σκέψεις. Μήπως κάποιοι θέλουν να μη γίνονται έλεγχοι στις βιομηχανίες; Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, αφού δεν γίνονται ούτε και τα αυτονόητα», καταλήγει ο κ. Αγγέλου.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι τον περασμένο Νοέμβριο το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με την πρόσληψη 32 ατόμων. Μολονότι έως τώρα η πλήρωση των θέσεων της ΕΥΕΠ γινόταν μέσω ΑΣΕΠ, η συγκεκριμένη πρόσκληση ορίζει ότι οι προσλήψεις θα γίνουν από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Επιπλέον, όπως τονίζει σε ερώτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπ. Κουβέλης, στην προκήρυξη ορίζεται ότι η σύμβαση εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ύστερα από έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ. «Οπως φάνηκε ξεκάθαρα και στην πρόσφατη περίπτωση σχετικά με τον Ασωπό, μια τέτοια πρόβλεψη θέτει τους μελλοντικούς επιθεωρητές υπό τον κίνδυνο της χειραγώγησης και κατεύθυνσης από τον εκάστοτε πολιτικό προϊστάμενο», καταλήγει ο κ. Κουβέλης.

Τοξική και καρκινογόνος ουσία το εξασθενές χρώμιο

Το χρώμιο (Cr) είναι ένα φυσικά σχηματιζόμενο μέταλλο, άοσμο, σκληρό, με χρώμα γκρι του ασταλιού, το οποίο εμφανίζει διάφορους βαθμούς οξείδωσης. Το εξασθενές χρώμιο Cr(VI) είναι η δεύτερη πιο σταθερή μορφή του χρωμίου. Συναντάται πολύ σπάνια στη Φύση και είναι κυρίως αποτέλεσμα κάποιας ανθρωπογενούς δραστηριότητας και συνήθως της επεξεργασίας μετάλλου.

Οπως εξηγεί στην «Κ» ο κ. Μιχάλης Χάλαρης, χημικός και πρώην πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Χημικών, η οποία είχε συντάξει ειδική έκθεση για το εξασθενές χρώμιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την ουσία στις τοξικές και καρκινογόνους. Η εισαγωγή στον οργανισμό μεγάλων ποσοτήτων εξασθενούς χρωμίου μέσω των μολυσμένων τροφών ή του πόσιμου νερού είναι δυνατόν να προκαλέσει στομαχικές διαταρχές και έλκη, σπασμούς, καταστροφή των νεφρών και του ήπατος, ακόμα και θάνατο. Ωστόσο, μολονότι το εξασθενές χρώμιο είναι πιο τοξικό και επικίνδυνο από το τρισθενές, δεν προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία ειδικό όριο για την ουσία. Αντίθετα, προβλέπεται μόνον όριο επικινδυνότητας στο πόσιμο νερό για το ολικό χρώμιο (50 μg/l). «Η τάση στην παγκόσμια κοινότητα, πάντως, είναι να εισαχθούν όρια για το εξασθενές χρώμιο», τονίζει ο κ. Χάλαρης.

«Από τα αποτελέσματα των εκθέσεων δοκιμών που ήρθαν εις γνώσιν μου από την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Ασωπού προκύπτει ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα ποιότητος του νερού και η παρουσία επιβλαβών για τους ανθρώπους χημικών παραμέτρων δεν περιορίζεται στην παρουσία εξασθενούς χρωμίου», σημειώνει ο κ. Χάλαρης. «Είναι απολύτως απαραίτητη η παρακολούθηση της κατάσταση στο πόσιμο νερό μέσω αναλύσεων».

5 ΙΟΥΝΗ 2008: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


– Αυτό το υπουργείο δεν μπορεί να γιορτάζει!

– Αυτό το υπουργείο θα μείνει κλειστό σήμερα.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, είναι μια μέρα αποτίμησης και περισυλλογής για την κατάσταση του πλανήτη, είναι μέρα διεκδίκησης για τα περιβαλλοντικά κινήματα και οργανώσεις πολιτών.

Σήμερα, που όλοι – κυβερνήσεις, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης- θα αναφερθούν υποκριτικά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη «βιώσιμη ανάπτυξη», είναι ανάγκη να μιλήσουμε ουσιαστικά:

Στην Ελλάδα βιώνουμε πλέον μια χωρίς προηγούμενο περιβαλλοντική κρίση σε όλα τα επίπεδα και οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό.

Με το συμβολικό κλείσιμο του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκφράζουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας για την καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική της κυβέρνησης.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι ουσιαστικά μόνο Υπουργείο των Δημοσίων Έργων, γιατί:

– «κατάφερε» η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχει υποστεί κυρώσεις για μη-συμμόρφωση στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την κλιματική αλλαγή

– προσπάθησε επανειλημμένα να αναθεωρήσει το άρθρο 24 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και έχει μπλοκάρει τη σύνταξη δασολογίου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εμπρηστής

– προωθεί ένα κακό εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό με μόνο στόχο να νομιμοποιήσει προαποφασισμένες αντι-περιβαλλοντικές ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό, την ενέργεια τη λατομική δραστηριότητα

– επεκτείνει τη, βρώμικη και καταστροφική για τις τοπικές κοινωνίες, ηλεκτροπαραγωγή με λιθάνθρακα και λιγνίτη και αυξάνει περαιτέρω την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο

– ανοίγει την πόρτα στην πολύ επικίνδυνη και μιλιταριστική πυρηνική ενέργεια, υπακούοντας στις ορέξεις των λόμπι και των ξένων πλασιέ (βλ. Σαρκοζί)

– οργάνωσε τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά) ως ένα Ελντοράντο κερδοσκοπίας λίγων μεγαλοεπενδυτών και όχι αποκεντρωμένα και δημοκρατικά όπως πρέπει

– προωθεί, σε αγαστή συνεργασία με τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες, τους αυτοκινητόδρομους και την επέκταση του ΙΧ, αντί για τα τρένα και τις ήπιες μορφές μετακίνησης και έχει μετατρέψει τις πόλεις σε «θαλάμους αερίων» ρύπων

– πριμοδοτεί και νομιμοποιεί μέσα απ’ τη Βουλή τις επιθετικές βλέψεις του real estate στους δημόσιους ελεύθερους χώρους, όπως με τα διάφορα «The Mall», την «ανάπλαση» του Ελαιώνα, την οικοδόμηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού κ.ά.

– προχωράει στην υλοποίηση της εθνικής «μεγάλης ιδέας» της εκτροπής του Αχελώου, παραβιάζοντας πολλές δικαστικές αποφάσεις αλλά και σύγχρονες διεθνείς πολιτικές διαχείρισης του νερού

– απαξιώνει συστηματικά τις προστατευόμενες περιοχές με συνέπεια να απειλούνται μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα και έχει διαλύσει τους κρατικούς μηχανισμούς ελέγχου αφήνοντας ασύδοτους όσους ρυπαίνουν τα ποτάμια, τις λίμνες και τις θάλασσες της χώρας

– τελικά μας πουλάει και τρέλα, υποστηρίζοντας πως «τα μεγάλα τεχνικά έργα κάνουν καλό στο περιβάλλον»…

Η ριζοσπαστική αριστερά και οικολογία, τα κινήματα πολιτών, λέμε:

– η προστασία του περιβάλλοντος δεν συμβιβάζεται με τα κυρίαρχα, νεοφιλελεύθερα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης

– όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον και ποιότητα ζωής, σήμερα και στο μέλλον

– διεκδικούμε σοβαρές δημόσιες πολιτικές για μια ανάπτυξη που θα σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο

Ετικετοσύννεφο