Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ

Posts tagged ‘Τμήμα οικολογίας’

15 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή || Ανακοίνωση Τμήματος Οικολογίας Περιβάλλοντος του ΣΥΝ


Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την κρίση του οποίου βιώνουμε με τραγικές επιπτώσεις στους λαούς, επιβάλλει στους καταναλωτές τον παθητικό  ρόλο να το τροφοδοτούν  με τα χρήματα τους,  για να  κερδοσκοπεί, χωρίς κανένα κοινωνικό έλεγχο.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να αγοράζουν και να συνεχίζουν να αγοράζουν από πολυεθνικές επενδύσεις, που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας παγκόσμιας ταυτότητας και στην εξάπλωση υπερκαταναλωτικού πολιτιστικού μοντέλου.

Απέναντι σε αυτό το υπερκαταναλωτικό πρότυπο τα νέα κοινωνικά κινήματα, το κίνημα των καταναλωτών, αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα εκ των πολυεθνικών προβαλλόμενα πρότυπα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών (υγιεινός, φιλοπεριβαλλοντικός  τρόπος παραγωγής, τήρηση κανόνων ιχνηλασιμότητας, αυστηρός έλεγχος κατά την μετακίνηση προϊόντων στα χημεία των τελωνείων), καθώς και τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες προσφέρονται (συνθήκες εργασίας, παραβίαση εργατικής νομοθεσίας, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, παιδική εργασία).

Ο Συνασπισμός στηρίζει το καταναλωτικό κίνημα, που μπορεί και πρέπει να επιβάλλει αυτές τις συνθήκες παραγωγής ανά τον κόσμο, που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως καταναλωτή αλλά και ως παραγωγό.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και οι καταναλωτές με την συμπεριφορά τους μπορούν να την επιβάλλουν, γιατί πέρα από το πολιτισμικό πρότυπο του υπερκαταναλωτισμού, που οδηγεί στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στις κοινωνικές ανισότητες και την εξαθλίωση λαών, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός.

Advertisements

Συζήτηση-εκδήλωση "Η κλιματική αλλαγή δεν θα συμβεί, συμβαίνει ΤΩΡΑ!!!"


Η επιτροπή οικολογίας της νεολαίας ΣΥΝ,
διοργανώνει την Παρασκευή 2/05 στις 18:00, στα γραφεία Θεμιστοκλέους 52Α

Ανοιχτή συζήτηση-εκδήλωση

«Η κλιματική αλλαγή δεν θα συμβεί, συμβαίνει ΤΩΡΑ!!!»
ομιλητές:
-Χρήστος Στάικος, μέλος ΚΠΕ του ΣΥΝ
-Χαρά Παπαϊωάννου, μέλος ΚΠΕ του ΣΥΝ


Ετικετοσύννεφο